Wydział Zarządzania UŁ jest rozpoznawalny dzięki wybitnym ekspertom naukowym, aktywnej współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi, innowacyjnym przedsięwzięciom oraz przedsiębiorczemu i efektywnemu zarządzaniu.

W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych Wydział Zarządzania UŁ otrzymał kategorię naukową A. Pracownicy Wydziału pełnią istotne funkcje w gremiach opiniodawczych i instytucjach doradczych, doceniana jest także ich działalność naukowa i dydaktyczna. Jako pierwszy w Polsce otrzymał najwyższą wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk społecznych.

1994

Wydział Zarządzania, powołany w 1994 r., jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

100+

Dysponuje potencjałem intelektualnym do projektowania studiów I i II st., studiów podyplomowych, doktoranckich, kursów i szkoleń.

2nd

W 2017 r. Wydział Zarządzania UŁ zajął II miejsce w kategorii „Wydziały ekonomiczne” w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej.

done_all

Wydział Zarządzania UŁ pracuje z najlepszymi.

Nasi eksperci pełnią istotne funkcje w gremiach opiniodawczych i instytucjach doradczych, doceniana jest także ich działalność naukowa i dydaktyczna.

Poznaj ekspertów Wydziału Zarządzania UŁ, ich specjalizacje i zainteresowania naukowe:

www.eksperci.wz.uni.lodz.pl

Nasz zespół

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów i zapewniamy profesjonalną obsługę.

mgr

Aneta Żak

szkolenia otwarte


 • szkolenia.wz@uni.lodz.pl
 • 42 635 53 68, 601 080 326
 • pok. 117
mgr

Marta Górecka

szkolenia otwarte


 • szkolenia.wz@uni.lodz.pl
 • 42 635 53 68
 • pok. 117
mgr

Michał Wadzyński

szkolenia dedykowane


 • michal.wadzynski@uni.lodz.pl
 • 42 635 47 91, 603 032 580
 • pok. 112
dr

Olga Drynia

CE ACCA


 • acca.wz@uni.lodz.pl
 • 42 635 63 41
 • pok. 105
 

Marta Jasińska

studia podyplomowe


 • marta.jasinska@uni.lodz.pl
 • 42 635 62 57
 • pok. 114
mgr

Karolina Lewandowska

doradztwo


 • karolina.lewandowska@uni.lodz.pl
 • 42 635 48 12, 693 95 27 47
 • pok. 108B

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami