Szkolenie

Warsztaty przygotowujące do Certyfikacji IPMA-C

C to więcej niż D

— Podbij swoje kompetencje zarządzania projektami

Zdobądź kolejny certyfikat w klasyfikacji IPMA

Warsztaty są organizowane we współpracy z International Project Management Association Polska (IPMA Polska).

Termin podamy wkrótce.

Cena: 1 090 PLN brutto; 16 godzin zajęć

O szkoleniu

Oferta dedykowana Osobom, które otrzymały certyfikat IPMA-D Certified Project Management Associate i spełniają wymagania wejściowe certyfikacji IPMA-C, czyli:

 • posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami niezłożonymi.

Informacje o egzaminie IPMA-C znajdują się w zakłdce EGZAMIN IPMA-C

Program

Dzień 1

Powtórzenie części teoretycznej + ćwiczenia indywidualne

 • definicja projektu i zarządzania projektowego,
 • formułowanie wymagań i potrzeb projektu
 • cele projektu
 • analiza interesariuszy
 • zespół projektowy, Komitet Sterujący
 • karta projektu, uzasadnienie biznesowe
 • struktura podziału prac
 • macierz RAM (macierz odpowiedzialności)
 • wyznaczanie czasu trwania projektu (metoda ścieżki krytycznej)
 • tworzenie harmonogramu realizacji projektu
 • analiza trendu kamieni milowych w projekcie
 • plan wykorzystania zasobów i jego budowa
 • koszty w projekcie – wykres kosztów
 • analiza ryzyka
 • monitoring metodą EV

Dzień 2

Warsztat projektowy

Planowanie projektu na podstawie case study – praca w grupach 3-4 osobowych

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26

Termin szkolenia: podamy wkrótce (09:00-17:00)

Cena:  1010 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ – z dopiskiem:
Warsztaty C

Konieczność wypełnienia formularza zgłoszeniowego

UWAGA!!!
Możliwość dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia:

Szczegółowe informacje u operatorów środków:

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117

Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami