Szkolenie

EGZAMIN IPMA C

Egzamin C w Łodzi

— Specjalna oferta cenowa dla osób z ważnym certyfikatem IPMA-D

Osoby, które zgłoszą swoje dokumenty w ciągu roku od zdania egzaminu IPMA-D dodatkowo będą zwolnione z egzaminu pisemnego

Egzamin prowadzony przez asesorów International Project Management Association Polska (IPMA Polska)

Termin podamy wkrótce.

Cena: 3 690 lub 2 460 PLN brutto

O szkoleniu

IPMA Poziom C: Certified Project Manager (Certyfikowany Kierownik Projektu)

Kandydat posiada  doświadczenie w pełnieniu roli związanej z zarządzaniem projektami w umiarkowanie złożonym środowisku projektu w ramach organizacji.

Wymagania wejściowe: w okresie ostatnich 6 lat kandydat musi wykazać minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik projektu w projektach o umiarkowanej złożoności lub minimum 3 lata doświadczenia w odpowiedzialnej roli w zakresie zarządzania projektami, wspomagającej kierownika projektu w złożonych projektach. W uzasadnionych przypadkach okres, z jakiego wykazywane jest doświadczenie  może zostać wydłużony o 4 lata.

Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie certyfikowany project manager może złożyć aplikację o przedłużenie wazności certyfikatu o kolejne 5 lat.

Program

ETAP I: Weryfikacja dokumentów kandydata

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Wniosek zgłoszeniowy do certyfikacji IPMA (zawierające Zgłoszenie, Samoocenę, CV, Referencje, Kodeks Etyczny
 2. Raport podsumowujący (z Listą projektów) w pliku Excel: 
 • Raport Podsumowujący ma dostarczyć dowodów potwierdzających doświadczenie aplikanta w zarządzaniu projektami na poziomie, do którego aspiruje. 
 • Aplikant wypełnia arkusz: „Lista projektów”, gdzie wymienia prowadzone przez siebie projekty z ostatnich 8 lat oraz arkusze od Projekt1, P2, P3 aż do PX odpowiadające wymienionym projektom, ze szczegółowym ich opisem. 
 • Informacje zawarte w arkuszu Excel od 1 do 12 powinny odnosić się do doświadczenia w zarządzaniu projektami i zarządzaniu zespołami projektowymi. Kandydat wybiera jeden z określonych przez siebie projektów do swojego raportu i określa go jako Projekt 1 (Zakładka „Raport z projektu”. Kolejne zakładki pliku (od 1 do 12) należy również wypełnić – ale tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla biura certyfikacji do uzyskania wymaganych dowodów dotyczących czasu trwania projektu. Dla każdego projektu należy wypełnić również rubrykę Złożoności – w zakładce „Ocena złożoności” Wyjaśnienia do arkuszy od 1 do 12 są podane w pliku. 
 • Zadaniem Aplikanta jest zapewnienie, że informacje podane w obu dokumentach ("Wniosek Zgłoszeniowy do certyfikacji” oraz „Raport podsumowujący" są spójne pod względem treści. Wszystkie projekty, tj. od 1 do 12 są uwzględnione w równym stopniu do oceny działalności aplikanta w zakresie zarządzania projektami.

Prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów (w formacie edytowalnym, nie skany !) drogą elektroniczną na adres sylwia.skonecka@ipma.pl

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia prosimy wysłać wydrukowane i podpisane dokumenty zgłoszeniowe pocztą: kopertę z napisem "Certyfikacja IPMA C" prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia: IPMA Polska, ul.Starościńska 1B lok.3, 02-516 Warszawa. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane!

Na etapie weryfikacji dokumentów asesorzy mają prawo zaproponować kandydatom o wysokich kwalifikacjach i bardzo bogatym doświadczeniu, poddanie się procedurze certyfikacji na wyższy poziom.

ETAP II: Egzamin formalny.

 • I dzień - egzamin pisemny (3 godz)
  Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu zarządzania projektami, usystematyzowaną w Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB4 i składa się z bezpośrednich pytań i zadań problemowych.
 • II dzień - warsztat symulacyjny (1 dzień)
  Warsztat symulacyjny to etap egzaminu, podczas którego Kandydatowi lub grupie Kandydatów przedstawia się studium przypadku i zleca wykonanie zadań odpowiadających danej roli (w projekcie, programie lub portfelu) i poziomowi (A, B lub C), pod obserwacją Asesorów. Podczas warsztatu kandydaci rozwiązują praktyczne sytuacje projektowe, odpowiednie do stopnia złożoności prowadzonych projektów. Warunkiem odbycia się warsztatu projektowego jest zebranie się minimalnej liczby kandydatów do certyfikacji na danym poziomie. Szczegółowych informacji udziela Biuro Certyfikacji IPMA Polska (sylwia.skonecka@ipma.pl).

ETAP III: Rozmowa z kandydatem

 • III dzień - rozmowa indywidualna (ok 1 godz.)
  Rozmowa  ma na celu sprawdzenie wiedzy, doświadczenia i predyspozycji osobowych kandydata w zakresie zarządzania projektami. 

Językiem obowiązującym w procedurze certyfikacji jest język polski.

Informacje organizacyjne

Wszelkie informacje dotyczące Egzaminu są dostępne na stronie https://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma/poziom-c-certified-project-manager oraz poprzez kontakt mailowy: sylwia.skonecka@ipma.pl

Miejsce egzaminu:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26

Termin egzaminu: podamy wkrótce

- Powiadom o terminie - zostaw swój adres email lub telefon a poinformujemy Cię, jak tylko będzie znany termin egzaminu.

Zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.


Cena:
3690 lub 2460 PLN brutto

 

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami