Szkolenie

Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami"

Zdobądź kompetencje zarządzania projektami!

— Zostań certyfikowanym menedżerem projektów!

Be Project Manager!!!

Studium realizowane jest we współpracy i pod patronatem International Project Management Association Polska (IPMA Polska).

04.10.2019 - 30.11.2019

Cena: 3760 PLN brutto; 88 godzin zajęć

O szkoleniu

To program dla menedżerów projektów, osób pracujących w projektach, przedsiębiorców i właścicieli firm oraz wszystkich pragnących nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie.

Zarządzanie projektami jest podejściem w biznesie, które:

 • zwiększa efektywność pracy poprzez realizację założonych celów i skonstruowanych planów
 • jest narzędziem motywowania zespołów ludzkich do pracy poprzez przydzielanie zadań i krótkich horyzontów czasowych ich realizacji

Łatwiejsza i skuteczniejsza kontrola realizacji projektu przyczynia się do uzyskania pozytywnych rezultatów w działalności gospodarczej.

Zapewniamy:

 • praktyczną wiedzę,
 • warsztaty umiejętności menedżerskich
 • skuteczne techniki podnoszenia efektywności pracy i konkurencyjności

Dlaczego Studium menedżerskie "Zarządzanie Projektami"?

 • Studium realizowane we współpracy i pod patronatem International Project Management Association Polska (IPMA Polska)
 • Zajęcia odbywają się w piątki (17:00-20:15) oraz w soboty (09:00-16:00)
   8 zjazdów – w budynku Wydziału Zarządzania UŁ
 • Praktyczne doświadczenie w połączeniu z niezbędną do zdania egzaminu wiedzą
 • Cena: 3 760 PLN brutto – możliwość dofinansowania kosztów szkolenia i egzaminu dla pracowników z sektora MŚP*
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego w Łodzi (14.12.2019) na poziomie menedżera projektu wg standardów IPMA – cena 1 230 PLN brutto

Rozwój kompetencji z zakresu:

 • Zarządzania zespołem projektowym
 • Wyznaczania celów i analizowania opłacalności projektów
 • Planowania projektu
 • Wyznaczania cyklu życia projektu i realizacji modelu fazowego
 • Współpracy z Interesariuszami projektu
 • Zarządzania projektami metodą EV
 • Zarządzania projektami metodą EV
 • Zarządzania ryzykiem projektu

 

Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu certyfikacyjnego IPMA oraz praktyczne umiejętności poprzez udział w:

 • Dyskusjach i analizie przypadków
 • Pracy w zespołach zadaniowych
 • Dzieleniu się zdobytym doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • Rozwiązywaniu przykładowych zadań egzaminacyjnych

Program

 • Obejmuje 88 godzin zajęć prowadzonych przez trenerów IPMA oraz będących wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów
 • Jest potwierdzony zgodnością z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji IPMA®
 • Przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie menedżera projektu wg standardów IPMA
 • Zawiera egzamin próbny

Harmonogram zajęć

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin szkolenia: termin podamy wkrótce

Cena:  3760 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty:Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem ZP IPMA

UWAGA!!! Możliwość dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!

*Koszt dla osób pracujących w firmach z sektora MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa, dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu – 20% wartości szkolenia.

Szczegółowe informacje u operatorów środków: - Projekt Przepis na rozwój - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117

Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami