Szkolenie

Case study – efektywna i efektowna metoda dydaktyczna

Opracuj autorskie opisy przypadków!

— Dołącz do grona dydaktyków pracujących metodą casów!

Czerp korzyści z pracy casami!

Innowacyjne metody, które ulepszą i przyśpieszą twoją pracę.

Termin podamy wkrótce.

Cena: 850 PLN brutto; 10 godzin zajęć

O szkoleniu

Dołącz do grona dydaktyków pracujących metodą casów!

Case Study to metoda bazująca na opowiadaniu historii ilustrujących rzeczywiste lub prawdopodobne problemy. Nauczyciel odchodzi od podawczej roli wykładania wiedzy, student jest poszukiwaczem, wysnuwa teorie i uczy się je argumentować. Ta metoda pracy rozwija dojrzałość poznawczą studenta. Dzięki wykorzystaniu case studies uczymy studentów rozwiązywania prawdopodobnych problemów, z którymi spotkają się w życiu zawodowym, co czyni proces dydaktyczny niezwykle praktycznym.
Rozwiązania pojawiają się w wyniku analizy opisów przypadków, gromadzenia istotnych informacji, dyskusji w grupie i wymiany argumentów.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Poprzez udział w szkoleniu zyskujesz szansę na:

 • dołączenie do wąskiego grona dydaktyków z kompetencjami pracy metodą case study;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych aktywną i atrakcyjną metodą, 
 • możliwość opracowania autorskich opisów przypadków wraz z notami dydaktycznymi, które mogą mieć charakter publikacji naukowych,
 •  nabycie umiejętności stymulowania studentów do aktywnej pracy z metodą,
 • otrzymanie narzędzi do rozwijania u studentów umiejętność analizowania rzeczywistych problemów i kreowania rozwiązań;
 • prowadzenie zajęć metodą case study w usystematyzowany sposób – korzystanie z gotowego modelu moderacji sesji, realizowanie zamierzonego procesu dydaktycznego.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do opracowania autorskich case’ów oraz not dydaktycznych, otrzymają materiały szkoleniowe i wzory formatek, które ułatwią kompletne przygotowanie materiałów dydaktycznych.

Szkolenie ma charakter praktyczny, a po jego zakończeniu każdy uczestnik otrzyma możliwość konsultacji swojej pracy przez trzy miesiące.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:
Dydaktyków/wykładowców akademickich prowadzących zajęcia na uczelni wyższej

Program

Dzień 1: 
6 godzin (10.00 - 16.00)

 • Poznanie definicji i stosowanego nazewnictwa w metodzie
 •  Przykłady pracy metodą – demonstracja z wnioskami
 • Poznanie zasad doboru materiałów do opracowania opisu przypadków – różnorodność źródeł
 • Zasady tworzenia case’a i noty dydaktycznej
 • Rola nauczyciela w pracy metodą

Dzień 2: 
4 godziny (9.00 - 13.00)

 • Efekty kształcenia a cele case’a – jak budować spójność
 • Demonstracja przebiegu pracy z grupą w metodzie case’owej, omówienie
 • Krytycznych punktów dla skuteczności metody
 • Wspólne konsultacje i dyskusje nad opracowywanymi case’ami

 

Uczestnicy otrzymują zadanie do wykonania przed kolejnym spotkaniem: opracowanie roboczej wersji Case Study, do zastosownia na własnych zajęciach.

 

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26
Termin szkolenia: termin podamy wkrótce
Cena: 850 zł
Pracownicy Wydziału Zarządzania: (na zasadach ustalonych z organizatorem)
Pracownicy pozostałych Wydziałów UŁ: 50% rabatu 
Doktoranci, Absolwenci z Kartą Absolwenta: 10% rabatu 

Konto, na które należy dokonać wpłaty: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Case study

Kontakt:
Centrum Rozwoju Dydaktyki, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 pok. 105
Olga Drynia, promocja.wz@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41; 601 083 996
Ewelina Jaworska, ewelina.jaworska@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami