Szkolenie

Jak skutecznie przemawiać, czyli autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Zdobądź umiejętność autoprezentacji!

— Przemawiaj skutecznie i przekazuj innym to, co najważniejsze!

Przemawiaj z przekonaniem!

Na każdym stanowisku w firmie niezbędna jest umiejętność skutecznego przekazywania treści prezentacji jej odbiorcom. Ważne jest nie tylko to, co mówimy, ale również nasz wygląd i postawa ciała.

Termin podamy wkrótce.

Cena: 510 PLN brutto; 6 godzin zajęć

O szkoleniu

Szkolenie prowadzi do nabycia coraz bardziej docenianych przez pracodawców kompetencji miękkich związanych z autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi. Głównym celem jest pokazanie, jak powinna przebiegać profesjonalna prezentacja z zachowaniem wszystkich jej elementów i oprawą wizerunkową prowadzącego.

 

Cele szkolenia:

 • zapoznanie się z rolą autoprezentacji i idei personal brandingu
 • poznanie metod planowania wystąpienia publicznego
 • omówienie wskazówek dotyczących efektywnego przygotowania się do wystąpienia
 • rozpoznawanie „słów kluczy” i „słów barier” podczas prezentacji
 • poznanie zasad tworzenia prezentacji multimedialnych
 • nauka roli poszczególnych elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej w prezentacji
 • umiejętność radzenia sobie z tremą i innymi sytuacjami trudnymi podczas wystąpienia publicznego

Umiejętności:

 • planowanie i przygotowanie się do wystąpienia publicznego
 • umiejętność dopasowania formy i treści wystąpienia do celu prezentacji i grupy odbiorców
 • poprawne zastosowanie zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
 • stosowanie elementów komunikacji niewerbalnej podczas wystąpienia publicznego

Zakres tematyczny szkolenia:

 • znaczenie autoprezentacji
 • przygotowanie wystąpienia publicznego
 • komunikacja werbalna w prezentacji
 • znaczenie komunikacji niewerbalnej w prezentacji
 • narzędzia pomocne podczas prezentacji
 • radzenie sobie z tremą podczas wystąpień publicznych

Grupa docelowa:

Szkolenie w szczególności polecane jest osobom wygłaszającym publiczne prezentacje, w tym przedstawicielom handlowym oraz liderom zespołów.

Forma zaliczenia:

Formą zaliczenia będzie ankieta ewaluacyjna, pre i post test.

Materiały dydaktyczne:

 • skrypt wiedzy ze szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • lista polecanej literatury

Program

Omawiane zagadnienia:

1. Znaczenie autoprezentacji

 • znaczenie kreowania wizerunku we współczesnym świecie
 • idea personal brandingu

2. Przygotowanie wystąpienia publicznego

 • planowanie wystąpienia – od ogółu do szczegółu
 • dobór treści i formy wystąpienia
 • wskazówki dotyczące efektywnego przygotowania się do wystąpienia

3. Komunikacja werbalna w prezentacji

 • treści emocjonalne a merytoryczne
 • „słowa klucze” i „słowa bariery” podczas prezentacji
 • zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

4. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w prezentacji - postawa ciała

 • gestykulacja prelegenta
 • znaczenie modulowania głosem
 • atrybuty podczas wystąpień publicznych

5. Radzenie sobie z tremą podczas wystąpień publicznych

 • stres pozytywny i negatywny
 • sposoby radzenia sobie z tremą przed oraz w trakcie wystąpienia
 • trudne sytuacje podczas wystąpienia

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin szkolenia: termin podamy wkrótce, 9.00 – 16.00, 6 godzin lekcyjnych

Cena: 510.00 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty:Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”

UWAGA!!! Możliwość dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!

Szczegółowe informacje u operatorów środków:

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117

Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami