Szkolenie

Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami"

Zdobądź kompetencje zarządzania projektami!

— Zostań certyfikowanym menedżerem projektów!

Be Project Manager!!!

Studium realizowane jest we współpracy i pod patronatem International Project Management Association Polska (IPMA Polska).

Termin podamy wkrótce.

Cena: 3760 PLN brutto; 88 godzin zajęć

O szkoleniu

Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami" realizowane jest we współpracy i pod patronatem IPMA Polska. Jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie menedżera projektu wg standardów IPMA.

Zarządzanie projektami jest podejściem w biznesie, które zwiększa efektywność pracy poprzez realizację założonych celów i opracowanych planów. Jest narzędziem motywowania zespołów ludzkich do pracy poprzez przydzielanie zadań i krótkich horyzontów czasowych ich realizacji.

Nasze studium to praktyczna wiedza, warsztaty umiejętności menedżerskich oraz skuteczne techniki podnoszenia efektywności pracy i konkurencyjności - program dla menedżerów projektów, osób pracujących w projektach, przedsiębiorców i właścicieli firm oraz wszystkich pragnących nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie.

Program

  • Obejmuje 88 godzin zajęć prowadzonych przez trenerów IPMA oraz wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów

  • Jest potwierdzone zgodnością z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji IPMA®

  • Przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie menedżera projektu wg standardów IPMA

  • Zawiera egzamin próbny

 

Tematyka relizowanych zagadnień:

- Zarządzanie zespołem projektowym
- Zarządzanie realizacją projektu
- Inicjowanie projektu
- Planowanie projektu 
- Zarządzanie ryzykiem projektu
- Zarządzanie realizacją projektu – metoda wartości wypracowanej
- Zarządzanie jakością, dokumentacją i konfiguracją projektu
- Warsztat zarządzania projektem - case study

Zobacz szczegóły programu w harmonogramie - plik PDF

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin edycji jesień'2020: podamy wkrótce (w piątki: 17:00 - 21:00 oraz w soboty: 9:00 - 17:00)

Cena:  3760 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Koszt egzamin certyfikującego to 1230 PLN, nie jest zawarty w cenie szkolenia.

Wpłaty:Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem ZP IPMA

UWAGA!!! Możliwość dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!

*Koszt dla osób pracujących w firmach z sektora MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa, dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu – 20% wartości szkolenia.

Szczegółowe informacje u operatorów środków:

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń realizowanych przez Wydział Zarządzania.

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117

Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami