Szkolenie

Warsztaty ON-LINE "Świadomy biznes - kształtowanie tożsamości organizacyjnej w modelu Managing by Example"

Integralność procesów to ich efektywność.

— Stwórz synergiczne środowisko pracy.

Wyjątkowo = Świadomie

Unikatowy warsztat o doskonaleniu organizacji jako procesu świadomego wyboru, poszukiwania satysfakcji i poczucia sensu.

Termin podamy wkrótce.

Cena: 250 PLN - RABAT 20% = 200 PLN brutto, 4 godziny warsztatu on-line

O szkoleniu

W obecnych czasach nie wystarczy już wydawać poleceń pracownikom czy definiować swoich oczekiwań. Pracownicy podobnie jak liderzy, chcą czegoś więcej. Chcą mieć wpływ na rozwój organizacji i czuć się istotni, realizować się poprzez pracę, a nie tylko przez uzyskany dzięki niej kapitał. Chcą pracować, rozwijać się i żyć z zachowaniem ważnych dla siebie wartości.

Warsztat pokazuje nie tylko ludzki wymiar przedsiębiorstwa, ale jest także formą upgrad-u dla przywództwa, wspiera ujęcie systemowe o tym „jak zarządzaćorganizacją z uwzględnieniem najnowszych trendów i potrzeb w rozwoju biznesu. To studium analiz nowoczesnego myślenia o biznesie. Na fali zmian, jakie wokół nas zachodzą, warsztat jest najlepszym wyborem na doświadczenie szerszych horyzontów patrzenia i wydobywanie z nas najlepszych zasobów. Zasobów dostępnych dzięki większej świadomości mechanizmów biznesu.

Korzyści:

 • Swoisty upgrade dla Liderów / Zarządzających w zakresie sposobów zarządzania organizacją, ludźmi, procesami
 • Poznanie mechanizmów świadomego kształtowania biznesu, kultury organizacyjnej
 • Unikanie pułapek nieświadomego biznesu i ograniczanie jego skutków w kształtowania tożsamości organizacji i realizacji wizji
 • „W kierunku wszechstronnego Lidera” – świadome kreowanie siebie i dokonywanie skutecznych zmian nawyków we własnym stylu przywództwa z wykorzystaniem koncepcji poziomów neurologicznych
 • Wpływ postawy Menedżera i jego wewnętrznej spójności na angażowanie podwładnych
 • Kształtowanie kultury tzw. odpowiedzialności bezwarunkowej - zdolność udzielania odpowiedzi (samodecydowania)

Uzyskane kompetencje:

 • Umiejętność patrzenia na organizację wielowymiarowo, ekstrapolacyjnie i przekładania tego na sposób zarządzania
 • Umiejętność świadomego kształtowania biznesu i kultury organizacyjnej
 • Umiejętność praktycznego stosowania modelu Integralnej Perspektywy Biznesu

Kto może wziąć udział:

 • Liderzy, menedżerowie, zarządzający organizacjami
 • HRBP wspierający budowanie kultur organizacyjnych
 • Oczekujący więcej od siebie, od warsztatów, od ludzi
 • Nieustannie budujący swój osobisty dobrostan

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podpisane przez Dziekana Wydziału Zarządzania.

Zapoznaj się z treścią artykułu Ewy Samuel na temat budowania naszej siły w kryzysie https://bit.ly/3fLwYQT 

Program

 • Pojęcie świadomego i nieświadomego biznesu
 • Konsekwencje zaniechania misji i aksjopatologie w organizacji
 • Integralna, trójwymiarowa perspektywa organizacji
 • Macierz tożsamości organizacji – 9 powiązanych ze sobą składowych z wykorzystaniem koncepcji marki S. Greyser
 • Zespoły dojrzewają jak ludzie - zespół - organizm powołany dla określonego celu, 4 poziomy rozwoju zespołowego
 • Model Integralnej Perspektywy Biznesu
 • Lider zaangażowany i lider angażujący – postawy świadome i nieświadome, ich powiązanie z systemem wartości organizacji

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Termin szkolenia podamy wkrótce.

Koszty:

Cena standardowa: 250 PLN brutto

Wykorzystaj RABAT 20% na wszystkie szkolenia on-line

Cena po rabacie 200 PLN brutto /osobę (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Rabat dla Absolwentów WZ dodatkowe 10%, cena po rabacie 175 PLN brutto.

Grupa: maksymalnie 12 osób

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:

BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem „Świadomy biznes”.
Dowód wpłaty dostarczyć do organizatora 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Kontakt:

Marta Górecka
tel.: 504 606 860, e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami