Szkolenie

Warsztaty ON-LINE "Emocje w służbie lidera - emocje w czasach nieprzewidywalności biznesu"

Zaprzyjaźnij się z emocjami

— Tworzenie synergicznego środowiska pracy

Kreuj swój świat

Warsztat to przestrzeń na świadome zarządzanie emocjami, odzyskanie kontroli i samoregulacji w świecie afektywnym.

Termin podamy wkrótce.

Cena: 250 PLN - RABAT 20% = 200 PLN brutto, 4 godziny warsztatu on-line

O szkoleniu

Wydaje się, że z zupełnie niewiadomych powodów liderzy chcą zarządzać emocjami innych, są ekspertami w tym, co robić z cudzymi emocjami. Zapominają przy tym, że pierwszym krokiem jest zaprzyjaźnić się i zacząć zarządzać swoimi własnymi emocjami

Warsztat pomaga zarówno w poznaniu mechanizmów powstawania emocji, osadza je w kontekście pracy i wzajemności wpływu społecznego.

Okazuje się, że tak niewiele potrzeba by sytuacje, które nazywamy zwyczajowo trudnymi emocjonalnie zacząć postrzegać jako zwyczajne, ciekawe lub nawet sprzyjające. Warsztat łączy w praktycznym ujęciu świat afektywny, poznawczy, behawioralny, pozwalając przy tym trenować osobisty wymiar inteligencji emocjonalnej i radzenie sobie z nieprzewidywalnością rzeczywistości.

Korzyści:

 • Poznanie mechanizmów powstania emocji i ich znaczenia dla życia zawodowego
 • Zwiększenie samoświadomości emocjonalnej jako wytrych do zarządzania sobą i radzenia ze stresem
 • Regulowanie napięć emocjonalnych przy trudnych wyzwaniach w roli lidera
 • Wspieranie poczucia własnej wartości i jej wpływ na zarządzenie zespołem (kontekst zarządzania zdalnego vs. stacjonarnego)
 • Sprawne reagowanie na „uciążliwość” zmian i nieprzewidywalności
 • Poprawa jakości relacji z otoczeniem

Uzyskane kompetencje:

 • Znajomość kompetencji emocjonalnych
 • Świadome kształtowanie stanów emocjonalnych i ich wpływ na życie i biznes
 • Regulowanie własnych emocji w kontekstach zawodowych i prywatnych
 • Doświadczanie afektywne i poznawcze
 • Metody ochrony przed nieadaptacyjnymi emocjami lub manipulacjami emocjonalnymi
 • Wzmacnianie samooceny jako źródła siły wewnętrznej

Szkolenie skierowane jest do:

 • Liderów chcących wzmocnić swoje kompetencje zarządzania i skuteczniej wpływać na siebie i swoich rozmówców
 • Osób żyjących w napięciu, stresie, niepewności i chcących poprawić jakość życia i pracy

Zapoznaj się z treścią artykułu Ewy Samuel na temat budowania naszej siły w kryzysie https://bit.ly/3fLwYQT 

Program

 • Emocje w procesie poznawczym – potrzeba emocji i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie
 • Emocje adaptacyjne i nieadaptacyjne, potencjalne i przeżywane w kontekście zawodowym i osobistym
 • Metody zarządzania emocjami i radzenie sobie ze stresem i napięciami
 • Emocje, których „nie widać” – uważność, empatia, prewencja emocjonalna w dobie zdalnego zarządzania ludźmi
 • Rzeczywistość, której nie dostrzegamy – emocje subiektywne, wynikające z naszej błędnej oceny
 • Praktyczne znaczenie emocji w procesach zarządzania ludźmi

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podpisane przez Dziekana Wydziału Zarządzania.

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Terminy szkolenia podamy wkrótce.

Koszty:

Cena standardowa: 250 PLN brutto

Wykorzystaj RABAT 20% na wszystkie szkolenia on-line

Cena po rabacie 200 PLN brutto /osobę (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Rabat dla Absolwentów WZ dodatkowe 10%, cena po rabacie 175 PLN brutto.

Grupa: maksymalnie 12 osób

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:

BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem „Droga do równowagi”.
Dowód wpłaty dostarczyć do organizatora 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Kontakt:

Marta Górecka
tel.: 504 606 860, e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami