Szkolenie

Warsztaty ON-LINE "Nowy sens – wartości na nowo"

Szczęście można sobie zorganizować

— Poznaj swój system wartości i żyj w zgodzie z nim

Odkryj swoją szczęśliwą drogę

Wyjątkowy warsztat online, dzięki któremu wzmocnisz swoją energię i poczucie sensu w trudnych czasach.

Termin podamy wkrótce.

Cena: 250 PLN - RABAT 20% = 200 PLN brutto, 4 godziny warsztatu on-line

O szkoleniu

Odpowiadając na sytuację pandemii, która dotyka każdego z nas w różnych obszarach życia, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie on-line - w formie interaktywnego czterogodzinnego warsztatu. Zagadnienia merytoryczne są dostosowane do obecnie najbardziej pilnych potrzeb związanych z poszukiwaniem sensu i transformacją systemu wartości w nowej rzeczywistości.

Dzięki unikatowemu podejściu do pracy z wartościami na poziomach napędów Gravesa, uczestnicy doświadczą głębi mechanizmów, jakie wpływają na ich postrzeganie swojego życia jako sensownego i satysfakcjonującego. Warsztat został skonstruowany tak, aby uczestnicy otrzymali porcję konkretnych wskazówek, w jaki sposób świadomie korzystać z zasobu, jakim są wartości. Dodatkowo ujęcie holistyczne pozwoli im na poszukiwanie sensu w szerokim życiowym kontekście.

Korzyści:

 • Wzrost świadomości rozumienia własnego sytemu wartości w różnych obszarach naszego życia, w szczególności w trudnym czasie zmian
 • Odkrywanie i rozumienie połączeń pomiędzy poszczególnymi wartościami oraz obszarami składającymi się na tzw. pełnię życia
 • Poszukiwanie skutecznych i satysfakcjonujących strategii realizacji wartości w sytuacjach kryzysowych
 • Nabycie umiejętności świadomego czerpania motywacji do działania z poziomu wartości

Uzyskane kompetencje:

 • Umiejętność rozpoznawania napędów na poziomie wartości zgodnie ze spiralną teorią napędów C. Gravesa
 • Umiejętność rozpoznawania realizacji wartości z poziomów ego i eco
 • Umiejętność pracy z przeszkodami z motywacją do działania (obawy, przekonania, projekcje)
 • Umiejętność wzmacniania i utrzymywania poczucia własnej wartości oraz spójności

Na szkolenie zapraszamy:
Każdą osobę odczuwającą potrzebę odnalezienia lub przedefiniowania sensu w swoim życiu i poszukującą skutecznych sposobów na zarządzanie swoją energią

Zapoznaj się z treścią artykułu Ewy Samuel na temat budowania naszej siły w kryzysie https://bit.ly/3fLwYQT 

Program

W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się o:

 • roli wartości w życiu człowieka, szczególnie w sytuacjach dużych zmian
 • teorii napędów wg C. W Graves’a (Spiral Dynamics)
 • wewnętrznym systemie wartości i jego wpływie na wszystkie obszary naszego życia
 • czerpaniu energii z poszukiwania i realizowania strategii wartości z poziomu ECO
 • tym, jak dbanie o wartości pozwala rozwijać się i być w kontakcie ze sobą i innymi w trudnych czasach

Wykorzystane zostaną następujące formy treningowe:

 • prezentacja multimedialna
 • dyskusje
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia w parach/trójkach w osobnych pokojach on-line

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podpisane przez Dziekana Wydziału Zarządzania.

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Warsztat odbywa się interaktywnie on-line na platformie Zoom.
Dzięki temu wszyscy uczestnicy będą się cały czas widzieć i słyszeć, będą mieli możliwość interakcji i pełnego udziału w każdym momencie warsztatu. Pozwoli to na efektywne współuczestniczenie w uważności, koncentracji i relacji w wirtualnej przestrzeni.

Termin szkolenia podamy wkrótce.

Koszty:

Cena standardowa: 250 PLN brutto

Wykorzystaj RABAT 20% na wszystkie szkolenia on-line

Cena po rabacie 200 PLN brutto /osobę (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Rabat dla Absolwentów WZ dodatkowe 10%, cena po rabacie 175 PLN brutto.

Grupa: maksymalnie 12 osób

Przed warsztatem
Uczestnicy otrzymają zestaw materiałów potrzebnych do ćwiczeń wykonywanych podczas warsztatów a także instrukcję obsługi wykorzystywanych aplikacji oraz dobre zasady współpracy on-line.

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:

BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem „Nowy sens”.
Dowód wpłaty dostarczyć do organizatora 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Kontakt:

Marta Górecka
tel.: 504 606 860, e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami