Szkolenie

Warsztaty ON-LINE "Otwartość na nowe i wzmocnienie w zmianie"

Przekuj zmianę w szansę

— Odzyskaj sprawczość i energię

Spójrz niepewności prosto w twarz

Wyjątkowy warsztat, dzięki któremu zwiększysz swoją odporność na ciągłe zmiany.

Termin podamy wkrótce.

Cena: 250 PLN - RABAT 20% = 200 PLN brutto, 4 godziny warsztatu on-line

O szkoleniu

Dzięki systemowemu i holistycznemu podejściu do zagadnienia zmiany uczestnicy zobaczą, jak wiele perspektyw składa się na to, jak radzimy sobie z nieustająco zmieniającym się otoczeniem. Warsztat został skonstruowany tak, aby uczestnicy zdobyli jak najwięcej wiedzy o sobie, poszerzając świadomość mechanizmów wewnętrznych kształtujących nasze automatyczne i wyuczone odpowiedzi na zmianę.

Udział w szkoleniu dostarczy wskazówek, jak wzmacniać się i ukierunkowywać w zmianach, aby przechodzić przez nie świadomie, odpowiedzialnie i proaktywnie.

Odpowiadając na sytuację pandemii, która dotyka każdego z nas w różnych obszarach życia, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie on-line - w formie interaktywnego czterogodzinnego warsztatu. Wybór zagadnień merytorycznych jest dostosowany do obecnie najbardziej pilnych potrzeb związanych z radzeniem sobie ze zmianą i niepewnością o jutro.

Korzyści:

 • Wzrost świadomości tego, co się z nami dzieje w zmianie i dlaczego
 • Poznanie sposobów pokonywania wewnętrznego oporu przed zmianami i redukowania stresu związanego z niepewnością
 • Poznanie sposobów na wzmacnianie własnego wpływu oraz energii do działania

Uzyskane kompetencje:

 • Umiejętność diagnozy siebie i swoich stanów fizycznych i psychicznych w trakcie procesu zmiany
 • Umiejętność regulowania własnych emocji w zmianie
 • Umiejętność rozpoznawania hamujących w zmianie nawyków w zachowaniu i myśleniu oraz kształtowanie nawyków pożądanych, wspierających proces adaptacji do zmiany
 • Umiejętność przygotowywania efektywnych strategii działania w odpowiedzi na zmianę

Na szkolenie zapraszamy:

Każdą osobę, która chce wzmocnić swoje kompetencje adaptacji i otwartości w zmianie, odzyskać lub wzmocnić poczucie sprawczości w trudnej sytuacji

Zapoznaj się z treścią artykułu Ewy Samuel na temat budowania naszej siły w kryzysie https://bit.ly/3fLwYQT 

Program

Uczestnicy dowiedzą się:

 • o przyczynach stresu i oporu w zmianie (nasze uwarunkowania, nawyki, filtry w postrzeganiu)
 • jak świadomość tego, co się z nami dzieje, uruchamia proces odzyskiwania kontroli emocjonalnej i racjonalnej
 • jak w zmianie znaleźć sens i oparcie w swoim systemie wartości
 • o metodach wspierających w przechodzeniu przez zmianę (audyt emocjonalny, praca z przekonaniami, ekologia strategii realizacji wartości, techniki oddechowe i wskazania z poziomu fizycznego)

Wykorzystane zostaną następujące formy treningowe:

 • prezentacja multimedialna
 • dyskusje
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia w parach/trójkach w osobnych pokojach on-line

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podpisane przez Dziekana Wydziału Zarządzania.

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Warsztat odbywa się interaktywnie on-line na platformie Zoom.
Dzięki temu wszyscy uczestnicy będą się cały czas widzieć i słyszeć, będą mieli możliwość interakcji i pełnego udziału w każdym momencie warsztatu. Pozwoli to na efektywne współuczestniczenie w uważności, koncentracji i relacji w wirtualnej przestrzeni.

Terminy szkolenia podamy wkrótce.

Koszty:

Cena standardowa: 250 PLN brutto

Wykorzystaj RABAT 20% na wszystkie szkolenia on-line

Cena po rabacie 200 PLN brutto /osobę (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Rabat dla Absolwentów WZ dodatkowe 10%, cena po rabacie 175 PLN brutto.

Grupa: maksymalnie 12-15 osób

Przed warsztatem
Uczestnicy otrzymają zestaw materiałów potrzebnych do ćwiczeń wykonywanych podczas warsztatów a także instrukcję obsługi wykorzystywanych aplikacji oraz dobre zasady współpracy on-line.

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:

BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem „Otwartość na nowe”.
Dowód wpłaty dostarczyć do organizatora 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Kontakt:

Marta Górecka
tel.: 504 606 860, e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami