Szkolenie

Zastosowanie metod i narzędzi Design Thinking w zdalnej pracy dydaktyka

Twórz ciekawe i angażujące zajęcia dla studentów

— sprawdź, jakie narzędzia Ci w tym pomogą!

Efektywnie wykorzystuj czas podczas zajęć online.

Dowiedz się jak stymulować uwagę i zaangażowanie studentów podczas zajęć on – line.

14.12.2020 - 14.12.2020

5 godzin dydaktycznych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie dydaktyków z metodami oraz narzędziami wykorzystywanymi w pracy w nurcie myślenia projektowego (design thinking), pozwalającymi na prowadzenie zajęć on -line angażująco i kreatywnie.

Aktualnym wyzwaniem dla dydaktyków jest przeniesienie skutecznych metod i narzędzi pracy ze studentami do pracy zdalnej. Szkolenie dedykowane jest dydaktykom i trenerom prowadzącym zajęcia i spotkania w formie zdalnej.  


Korzyści:

  • Poznasz praktyczne i sprawdzone zasady prowadzenia angażujących zajęć on – line
  • Poznasz przetestowane i wyselekcjonowane narzędzia, metody i techniki do pracy zdalnej
  • Rozwiniesz umiejętności związane z budowaniem zaangażowania uczestników oraz efektywnej pracy podczas zajęć

Program

- Budowanie zaangażowania studentów w pracy zdalnej metody i techniki

- Zbieranie, mapowanie i praca z informacjami/treścią/danymi 

- Narzędzia do tworzenia przestrzeni dla pracy w zespole on-line

- Sposoby na budowanie aktywnej komunikacji, prowadzenia dyskusji i prezentacji on–line

- Przygotowywanie prototypów i projektów w zespole

- Ocena projektów i prezentacji

- Zarządzanie czasem i efektywnością grupy podczas zajęć

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 14 grudnia 2020 (poniedziałek); godz.: 9:00 - 13:00


Szkolenie w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji MS Teams.

Kontakt: Centrum Rozwoju Dydaktyki, Wydział Zarządzania UŁ, ul. J. Matejki 22/26

Ilona Talsma
E-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl  

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami