Szkolenie

Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa

Poznaj kluczowe wskaźniki finansowe

— analizuj sytuację finansową firmy i podejmuj celne decyzje.

Poznaj główne podejścia do analizy sprawozdań finansowych.

Zdobądź umiejętność formułowania ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przewidywania zmian w przyszłych okresach, na podstawie analizy dynamiki sprawozdań. Wykorzystuj wskaźniki finansowe do sporządzania planów finansowych.

05.05.2021 - 06.05.2021

Cena: 820 PLN brutto; 14 godzin

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników praktycznych umiejętności czytania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz dokonywania interpretacji zawartych w nich treści, przy wykorzystaniu ogólnych zależności wynikających ze struktury i dynamiki sprawozdań finansowych oraz użytecznych i najczęściej stosowanych w praktyce wskaźników finansowych. Szkolenie ma ponadto na celu uświadomienie uczestnikom znaczenia zasad rachunkowości dla oceny i porównywalności sytuacji finansowej różnych firm. W trakcie szkolenia podejmowane są również kwestie strategicznego spojrzenia na sytuację finansową przedsiębiorstwa z perspektywy jego wartości, zysków ekonomicznych i kosztu kapitału (WACC).

Szkolenie  adresowane jest w szczególności do:

 • osób odpowiedzialnych za sporządzanie analiz finansowych w przedsiębiorstwie,
 • księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
 • osób odpowiedzialnych za tworzenie raportów dla inwestorów i właścicieli oraz za inne formy komunikowania z inwestorami,
 • pracowników działów controllingu,
 • pracowników odpowiedzialnych za analizę i ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i innych podmiotów gospodarczych,
 • osób odpowiedzialnych za sporządzenie biznesplanów i wniosków kredytowych.

Program

Szkolenie jest realizowane na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Stopień trudności poszczególnych zagadnień i zadań systematycznie rośnie w ramach całego szkolenia – od zagadnień podstawowych do średniozaawansowanych.

 1. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i dokonaniach jednostki:
  1. Polityka rachunkowości
  2. Od czego zależy rodzaj zestawień finansowych sporządzanych przez firmę
  3. Zakres informacyjny poszczególnych rodzajów zestawień finansowych
 2. Sprawozdania finansowe, jako podstawowe źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
  1. Bilans - podstawowy raport opisujący sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa
  2. Rachunek zysków i strat - sprawozdanie objaśniające rentowność (zyskowność)
  3. Rachunek przepływów pieniężnych
  4. Informacja dodatkowa
 3. Przygotowanie sprawozdań finansowych do analizy
 4. Ogólna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - WARSZTATY
  1. analizy struktury
  2. kluczowe założenia w analizie dynamiki sprawozdań finansowych
  3. powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki
  4. analizy dynamiki
  5. opracowanie wstępnej oceny sytuacji finansowej firmy, stworzenie listy kontrolnej
 5. Pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej - WARSZTATY
  1. Kluczowe założenia dotyczące analizy wskaźnikowej
  2. Wskaźniki płynności i inne miary obrazujące płynność finansową przedsiębiorstwa
  3. Wskaźniki rentowności (ROA, ROE, ROS)
  4. Wskaźniki zaangażowania i efektywności wykorzystania majątku i kapitału
  5. Wskaźniki zadłużenia
  6. Syntetyczne metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  7. Dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa i dźwignia łączna - miary ryzyka działalności przedsiębiorstwa

Szczegółowy program szkolenia - plik PDF

Wszystkie przykłady i case’y uczestnicy rozwiązują i analizują z wykorzystaniem komputerów w arkuszu kalkulacyjnym Excel w przygotowanych przez prowadzącego arkuszach. Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymuje pliki z arkuszami kalkulacyjnymi wykorzystywanymi podczas zajęć.

Z uwagi na fakt, że podczas szkolenia wykorzystywane są arkusze kalkulacyjne Excel od uczestników wymagana jest elementarna znajomość arkusza Excel.

 

 

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26

Termin szkolenia: 5 - 6 maja 2021 r. (środa i czwartek) w godzinach 09:30-16:30, 14 godzin

Zajęcia on-line: w aplikacji Microsoft Teams

Cena:  820 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem "Analiza finansowa - imię i nazwisko uczestnika"

Dowód wpłaty należy dostarczyć do organizatora na adres e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń (plik PDF) realizowanych przez Wydział Zarządzania oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych (plik PDF).

Uwaga, możliwość dofinansowania szkoleń w zależności od dostępności środków w różnych województwach.

1. Dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!
Koszt dla osób pracujących w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu to 20% wartości szkolenia.
Szczegółowe informacje u operatorów środków (województwo łódzkie):

2.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kontakt: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117,
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8:00 – 15:30)

Aneta Żak, tel.: 601 080 326, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
Ilona Talsma, e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami