Szkolenie

Design Thinking – projektowanie unikalnych rozwiązań

Odkryj potencjał Design Thinking i rozwijaj swój biznes

— Myśl projektowo!

Poszerz swoje horyzonty!

Projektuj przełomowe rozwiązania

Termin podamy wkrótce.

Cena: 490 PLN brutto; 12 godzin warsztatów on-line,

O szkoleniu

W ciągu trzech dni szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami Myślenia Projektowego (Design Thinking) wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce i doświadczą kokreacji z przedstawicielami z innych branż w zakresie produktów i rozwiązań innowacyjnych.
Szkolenie to rozwija najbardziej poszukiwane obecnie na rynku kompetencje – kreatywność, umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów.

Szkolenie skierowane jest do:

 • specjalistów HR,
 • specjalistów IT,
 • menedżerów,
 • właścicieli produktów i procesów oraz zarządzających sprzedażą,
 • kierowników projektów,
 • dla wszystkich tych, którzy chcą poznać nowy sposób myślenia i spojrzenia na zmieniające się potrzeby klientów i proces tworzenia skutecznych rozwiązań.

 

Szkolenie zapewnia rozwój następujących umiejętności:

 • prowadzenie wywiadów i rozmów z klientami,
 • projektowanie wartości,
 • praca w sprintach,
 • generowanie i selekcja pomysłów,
 • tworzenie prototypów,
 • testowanie.

Uczestnicy otrzymują Dyplom ukończeniu szkolenia podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie aktywność na zajęciach online, rozwiązania selftestu oraz ukończenia projektu będącego efektem pracy na zajęciach.

Program

Szkolenie podzielone jest na 3 części:

Dzień 1 koncentruje się na: 

 • prezentacji założeń procesu design thinking,
 • procesie projektowania narzędzi do badania klientów,
 • przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów z użytkownikami.

Dzień 2 koncentruje się na:

 • tworzeniu Person, czyli profili charakteryzujących użytkownika, dla którego będziemy projektować,
 • tworzeniu Map empatii– dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników poprzez nakreślenie ich profili psychograficznych,
 • syntezowaniu informacji o użytkownikach,
 • definiowaniu wyzwania projektowego: Jak moglibyśmy …? (How Might We?).

 Dzień 3 koncentruje się na:

 • ideacji – to kreatywna burza mózgów, dzięki której będziesz w stanie wygenerować znacznie więcej pomysłów, niż w przeciętnym procesie kreatywnym,
 • prototypowaniu – stworzeniu rozwiązania wychodzącego naprzeciw potrzebom klienta w postaci prototypów,
 • testowaniu – przygotowaniu i przeprowadzeniu testów z użytkownikami.

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Studium organizuje: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin: podamy wkrótce

Zajęcia on-line:  w aplikacji Microsoft Teams.

Cena:  490 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem "DT online– imię i nazwisko uczestnika".

Dowód wpłaty należy dostarczyć do organizatora na adres e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studium decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń (plik PDF) realizowanych przez Wydział Zarządzania oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych (plik PDF).

Uwaga, możliwość dofinansowania szkoleń w zależności od dostępności środków w różnych województwach.

1. Dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!
Koszt dla osób pracujących w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu to 20% wartości szkolenia.
Szczegółowe informacje u operatorów środków (województwo łódzkie):

2.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kontakt: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117,
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8:00 – 15:30)

Aneta Żak, tel.: 601 080 326, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
Ilona Talsma, e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

 

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami