Szkolenie

Logistyka w przedsiębiorstwie handlowym

Planuj, koordynuj i steruj przebiegiem procesu.

— Logistyk źle toleruje stan spoczynku.

„Just in time”

Budowanie systemu logistycznego powinno być poprzedzone rozpoznaniem potrzeb nabywców w sferze obsługi.

Termin podamy wkrótce.

Cena: 380 PLN brutto; 6 godzin

O szkoleniu

Logistyka analizuje procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami związanymi z dostarczaniem finalnych produktów bądź usług. Szkolenie pokaże jak w praktyce wykorzystać narzędzia, metody i sposoby sterowania tymi elementami. Ostatnie lata oraz czas pandemii sprawił, iż profil funkcjonowania działów logistyki i zakupów uległ znacznym zmianom i przeobrażeniom.

Szkolenie umożliwi odpowiedź na pytanie:

Jak zoptymalizować układ o wielu zmiennych, często sprzecznych ze sobą?

Wiedza i umiejętności w następujących obszarach:

 • Analiza danych.
 • Zarządzanie procesem zakupu.
 • Zarządzanie zamówieniami.

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników i menadżerów przedsiębiorstw handlowych, w tym handlowców i sprzedawców,
 • osób, które planują rozwój zawodowy w kierunku logistyki.

Na co możesz liczyć w ramach szkolenia?

 • 2 dni wypełnione praktyczną wiedzą.
 • Współpracę z doświadczonym szkoleniowcem – praktykiem.
 • Materiały udostępnione po szkoleniu.
 • Certyfikat ze szkolenia podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

Program

 • Analiza danych.
 • Planowanie zakupów.
 • Zarządzanie zamówieniami zakupu.
 • Zarządzanie stanami magazynowymi.
 • Skuteczna realizacja zamówień klientów.
 • Ustalanie korzystnych warunków handlowych.
 • Prowadzenie wspólnych działań z dostawcami.

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Szkolenie organizuje: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin: podamy wkrótce
(w godzinach 17:00 - 20:00), 6 godzin zajęć

Zajęcia on-line: w aplikacji Microsoft Teams

Cena:  380 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem "Logistyka - imię i nazwisko uczestnika"

Dowód wpłaty należy dostarczyć do organizatora na adres e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń (plik PDF) realizowanych przez Wydział Zarządzania oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych (plik PDF).

Uwaga, możliwość dofinansowania szkoleń w zależności od dostępności środków w różnych województwach.

1. Dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!
Koszt dla osób pracujących w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu to 20% wartości szkolenia.
Szczegółowe informacje u operatorów środków (województwo łódzkie):

2.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kontakt: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117,
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8:00 – 15:30)

Aneta Żak, tel.: 601 080 326, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
Ilona Talsma, e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami