Szkolenie

Studium Modeli Biznesowych w nowej rzeczywistości

Zidentyfikuj, analizuj, buduj modele biznesowe

— Wyprzedzaj konkurentów, ustalaj reguły

Modele biznesowe w praktyce – skonfrontuj się

Rzeczywistość weryfikuje funkcjonowanie poszczególnych modeli biznesowych. Pojawią się nowe sposoby, za pomocą których przedsiębiorstwa będą zaspokajać, niekiedy obecnie już bardzo dobrze rozpoznane potrzeby, w zupełnie inny sposób.

08.05.2021 - 06.06.2021

Cena: 1 920 PLN brutto; 32 godziny warsztatów on-line

O szkoleniu

Studium ma za zadanie przybliżyć temat modeli biznesowych zarówno na poziomie marketingowym, jak
i operacyjnym.

Główną korzyścią z udziału jest holistyczne podejście do tematu:

 • w kontekście marketingowym – analiza trendów społecznych, technologicznych, narzędzi pozwalających planować działania promocyjne,
 • procesowym – czyli opracowywaniu modelowego zapisu sposobu wytwarzania i dostarczania usług i produktów.

Studium ma za zadanie zachęcić do analitycznego podejścia do planowania rozwoju firmy oraz wprowadzić zagadnienia związane z analizą scenariuszową w procesie budżetowania i realizacji modelu biznesowego.

Studium ma za zadanie zainspirować do stosowania narzędzi, które uruchamiają nieszablonowe myślenie. Kompetencje zdobyte w czasie studium to:

 1. Myślenie nieszablonowe – umiejętność łączenia faktów z różnych obszarów działania i wykorzystania narzędzi heurystycznych do wspierania procesu kreatywnego,
 2. Analiza procesowa na poziomie podstawowym – umiejętność analitycznego przedstawiania złożonych zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy,
 3. Wykorzystania danych w procesie podejmowania decyzji – nowoczesne spojrzenie na kwestie tego jak dane, i jakie dane wspierają podejmowanie decyzji a jakie zapędzają nas w „kozi róg” planowania,
 4. Precyzyjnego i zwięzłego wypowiadania się o ofercie firmy – czyli jak esencjonalnie zainspirować potencjalnych klientów do zakupu usług i produktów.

Studium skierowane jest do:

 • osób, które zarządzają firmami w różnych fazach rozwoju – od tych które dopiero mają być planowane, przez te które się rozwijają i potrzebują weryfikacji sposobu funkcjonowania kończąc na tych które osiągnęły dojrzałość i chciałyby odświeżyć swój model biznesowy.
 • managerów wysokiego szczebla,
 • specjalistów zajmujących się opracowywaniem produktów i strategii rozwojowych.

Studium kończy się prezentacją opracowanych modeli biznesowych w ramach 3 minutowych prezentacji Elevator Pitch* pozwalających na zweryfikowanie kompetencji związanych z prezentacją informacji na temat opracowanej oferty.

*Krótka, najczęściej kilkudziesięciosekundowa prezentacja osoby, firmy, projektu, usługi lub produktu. Przede wszystkim musi być zwięzła oraz przekonująca.

Uczestnicy otrzymują Dyplom ukończeniu studium podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie 80% obecności i aktywności na zajęciach oraz prezentacji projektu kończącego kurs.

Program

Budowanie modelu biznesowego to nie tylko korzystanie z dostępnych narzędzi do definiowania głównych komponentów jego funkcjonowania czy metod definiowania wartości dodanej. To również cały aspekt przyjmowania śmiałych założeń pozwalających na przemyślenie tego w jaki sposób zamierzamy złożoną przez naszą ofertę obietnicę dla klienta, realnie dostarczyć i jeszcze na tym zarobić pieniądze.

Program Studium relizowany jest w oparciu o poniższe zagadnienia:

 1. Spotkanie zapoznawcze i podstawowe informacje na temat typów modeli biznesowych funkcjonującej w gospodarce „tradycyjnej” oraz gospodarce opartej o internet. Wstęp do IV rewolucji przemysłowej.
 2. Definiowanie grup docelowych i słuchanie głosu klienta w projektowaniu produktów i usług.
 3. Budowanie produktu – czyli jak zdefiniować wyjątkowość oferty na rynku, na którym wszystko już jest.
 4. Modelowanie procesów – opisywanie śmiałych pomysłów i szukanie potencjalnych zagrożeń na różnych etapach realizacji modelu biznesowego.
 5. Testowanie modeli biznesowych – wykorzystanie nowoczesnych metod planowania realizacji projektów innowacyjnych związanych z komercjalizacją modeli biznesowych, nauka krytycznego myślenia i konfrontowania z rzeczywistością.
 6. Analiza skuteczności wdrażania modelu biznesowego – rzecz o tym jak opracować mechanizmy pozwalające na weryfikację poziomu realizacji modelu biznesowego i szukania odchyleń – czyli jak zaprojektować scenariusze i wiedzieć który realizujemy.
 7. Aspekty związane z prezentacją modeli biznesowych i wykorzystanie w praktyce przedsiębiorstwa – omawianie case study uczestników w kontekście dokonywanych odkryć w funkcjonowaniu własnych przedsięwzięć.
 8. Prezentacja wyników opracowanych modeli biznesowych – wykorzystanie koncepcji „komitetu sterującego” do zarządzania firmą, czyli jak wybierać działania pracowników oraz akcje wspierające rozwój naszego modelu biznesowego.

Sprawdź szczegółowy harmonogram wraz z datami - plik PDF

Jak uczestnicy oceniają szkolenie prowadzone przez naszego trenera? Poznaj ich opinie:

 • "To był bardzo dobrze zainwestowany czas. Niezwykle inspirujący. Wiedza teoretyczna a przede wszystkim praktyczna skondensowana w zaledwie 4 weekendy!"
 • „Szkolenie zdecydowanie spełniło moje oczekiwania.
 • "Świetne, bardzo inspirujące zajęcia."

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Studium organizuje: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Termin: 8 maja 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. (soboty i niedziele w godzinach 09:00 - 13:00), 32  godziny zajęć. Szczegółowy harmonogram wraz z datami - plik PDF

Zajęcia on-line: w aplikacji Microsoft Teams

Cena:  1 920 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem "Modele Biznesowe – imię i nazwisko uczestnika".

Dowód wpłaty należy dostarczyć do organizatora na adres e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studium decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń (plik PDF) realizowanych przez Wydział Zarządzania oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych (plik PDF).

Uwaga, możliwość dofinansowania szkoleń w zależności od dostępności środków w różnych województwach.

1. Dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!
Koszt dla osób pracujących w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu to 20% wartości szkolenia.
Szczegółowe informacje u operatorów środków (województwo łódzkie):

2.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kontakt: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117,
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8:00 – 15:30)

Aneta Żak, tel.: 601 080 326, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
Ilona Talsma, e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami