Szkolenie

Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami"

Zdobądź kompetencje zarządzania projektami!

— Zostań certyfikowanym menedżerem projektów!

Be Project Manager!!!

Studium realizowane jest we współpracy i pod patronatem International Project Management Association Polska (IPMA Polska).

07.06.2021 - 09.08.2021

Cena: 3100 PLN brutto; 72 godziny zajęć on-line

O szkoleniu

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje związane z zarządzaniem projektami i zdobyć certyfikat IPMA?

Nasze szkolenie z zarządzania projektami pomoże ci przygotować się do egzaminu i uzyskać certyfikat IPMA.

Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami" realizujemy we współpracy i pod patronatem IPMA Polska. Kurs jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie menedżera projektu wg standardów IPMA.

Project management jest podejściem w biznesie, które zwiększa efektywność pracy poprzez realizację założonych celów i opracowanych planów. Jest narzędziem motywowania zespołów ludzkich do pracy poprzez przydzielanie zadań i krótkich horyzontów czasowych ich realizacji.

Nasze studium to praktyczna wiedza, warsztaty umiejętności menedżerskich oraz skuteczne techniki podnoszenia efektywności pracy i konkurencyjności.

Szkolenie skierowane jest do:

  • menedżerów projektów,
  • osób pracujących w projektach,
  • przedsiębiorców i właścicieli firm
  • oraz wszystkich pragnących nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie.

Program

  • Kurs obejmuje 72 godziny zajęć prowadzonych przez trenerów IPMA oraz wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów.

  • Program jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji IPMA®

  • Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie menedżera projektu według standardów IPMA.

  • Zawiera egzamin próbny pod okiem eksperta wraz z omówieniem wyników.

 

Tematyka realizowanych zagadnień:

- Zarządzanie zespołem projektowym
- Zarządzanie realizacją projektu
- Inicjowanie projektu
- Planowanie projektu 
- Zarządzanie ryzykiem projektu
- Zarządzanie realizacją projektu – metoda wartości wypracowanej
- Zarządzanie jakością, dokumentacją i konfiguracją projektu
- Warsztat zarządzania projektem - case study

Zobacz szczegóły programu w harmonogramie poprzedniej edycji Studium - plik PDF

Uczestnicy otrzymują Dyplom ukończeniu szkolenia podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie 80% obecności i aktywność na zajęciach oraz wzięcia udziału w egzaminie próbnym kończącym studium.

 

Prowadzący

Sprawdź, z kim spotkasz się na szkoleniu.

Informacje organizacyjne

Studium organizuje: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź

Kurs obejmuje 72h zajęć (18 sesji online) w poniedziałki i środy 16:30 - 20:30 w aplikacji Microsoft Teams. Sprawdź szczegółowy program (plik PDF do pobrania).
Po dokonaniu opłaty, pracownik Działu Szkoleń poprosi o numer PESEL, w celu założenia konta na platformie USOS, niezbędnego do pracy na naszej platformie Microsoft Teams.

Termin: 7 czerwca - 9 sierpnia 2021 r.

Cena:  3100 PLN/osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT)
Zarejestuj się do 7 maja i otrzymaj 10% zniżki - cena szkolenia to wówczas 2790 PLN

Koszt egzaminu certyfikującego -1230 PLN, nie jest zawarty w cenie szkolenia.

Wpłaty: prosimy dokonywać na konto:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem "ZP IPMA - imię i nazwisko uczestnika".

Dowód wpłaty należy dostarczyć do organizatora na adres e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studium decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie opłaty.

Zapoznaj się z regulaminem szkoleń (plik PDF) realizowanych przez Wydział Zarządzania oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych (plik PDF).

Uwaga, możliwość dofinansowania szkoleń w zależności od dostępności środków w różnych województwach.

1. Dofinansowania dla osób z sektora MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia!
Koszt dla osób pracujących w MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), dzięki bonom rozwojowym dostępnym u operatorów programu to 20% wartości szkolenia.
Szczegółowe informacje u operatorów środków (województwo łódzkie):

2.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kontakt: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117,
tel. 42 635 53 68 (w godz. 8:00 – 15:30)

Aneta Żak, tel.: 601 080 326, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
Ilona Talsma, e-mail: ilona.talsma@uni.lodz.pl

 

Zapisuję się

Zapisuję się lub Mam pytanie

Sprawdź naszą ofertę

Zarządzanie projektami • Finanse i rachunkowość • Marketing • Umiejętności osobiste • Dla edukacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź ofertę Szkoleń lub Skontaktuj się z nami